Увага

Участь у лотереї осіб, які не досягли 18-річного віку, забороняється!!!
Здійснюючи придбання лотерейного білету учасник підтверджує факт ознайомлення з Умовами проведення лотереї, підтверджує факт повного їх розуміння та згоду на їх прийняття.
Учасник підтверджує добровільність участі у розіграші лотереї та факт досягнення ним 18 - річного віку!

Сервіс сайту здійснює відображення мультиплікаційної візуалізації лотерейного білета. Учасник, використовуючи функції управління сайту, здійснює виявлення та вибір прихованої ігрової комбінації мультиплікаційної візуалізації лотерейного білета.
Лотерейні білети, придбання яких здійснено учасниками через мережу Інтернет, зберігаються Оператором або розповсюджувачем, у разі його залучення, протягом строку, встановленого Умовами проведення лотереї, для звернення учасників для сплати виграшів.
У вказаний строк кожен учасник має право перевірити відповідність результатів розіграшів лотерейних білетів, які повідомлені йому після проведення розіграшу, отримавши відповідні лотерейні білети. Виграшні лотерейні білети, за якими учасникам були сплачені суми виграшів, можуть бути лише пред’явлені учасникам. Зберігання виграшних лотерейних білетів здійснюється Оператором відповідно до вимог чинного законодавства України.

Ознайомтесь з умовами участі в лотереї!
Умови лотереї «ШАНС»

Виписка
з Умов випуску та проведення державної миттєвої лотереї «ШАНСлото»
Приватного акціонерного товариства «Патріот» 
Назва лотереї. Державна миттєва лотерея «ШАНСлото»  (далі по тексту - "лотерея").
Вид лотереї. Миттєва.
Оператор лотереї, його юридичні реквізити. 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Патріот», скорочене найменування - ПрАТ «Патріот» (далі по тексту "Оператор державних лотерей"), ідентифікаційний код 23726159, зареєстроване 11 лютого 1997 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, свідоцтво серія А01 № 76991, адреса юридична: м. Київ, вул. Струтинського, 8.
Мета проведення лотереї. Здійснення Приватним акціонерним товариством «Патріот» власної господарської діяльності з метою отримання прибутку та збільшення надходжень до Державного бюджету України шляхом здійснення відрахувань до Державного бюджету України в розмірі ставки податку, яка встановлена чинним законодавством України, від частини тих доходів, що залишилися після формування призового фонду лотереї.
Порядок проведення випуску та проведення лотереї та сфера розповсюдження.
Державна миттєва лотерея «ШАНСлото» проводиться згідно з Ліцензією Міністерства фінансів України. Лотерея проводиться на території України. Розповсюдження білетів лотереї проводиться безпосередньо агентами  - юридичними та фізичними особами, фізичними особами – підприємцями на підставі відповідних договорів та при суворому дотриманні принципу добровільності. Фізичним та юридичним особам, які розповсюджують лотерейні білети виплачується винагорода у розмірі визначеному згідно умов укладених договорів. Лотерейні білети можуть розповсюджуватись на території України у будь-який спосіб, не заборонений законодавством, при суворому дотриманні принципу добровільності, особам, які досягли 18-ти річного віку.
Початок випуску лотереї: «01» вересня  2014 року. 
Загальна сума лотереї та її розподіл.
Загальна сума випуску лотереї  становить 5 000 000,00 (п’ять мільйонів) гривень, в тому   числі на  виграші спрямовується 50%  або  2 500 000, 00 (два мільйона п’ятсот тисяч) гривень.
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами   викладено в додатку № 1 до цих умов.Кошти, отримані від проведення Державної миттєвої лотереї «ШАНСлото», оподатковуються згідно чинного законодавства України .
Кількість випущених білетів та їх нумерація.
Загальна кількість випущених лотерейних білетів Державної миттєвої лотереї «ШАНСлото» – 1 000 000 (один мільйон ) штук. Білети мають послідовну нумерацію. Номер білета складається з дванадцяти  цифр: 0000-номер Серії, 00000 – номер білета, 000 – номер пачки. Кожний білет має індивідуальний порядковий номер.
Серія випущених лотерейних білетів Державної миттєвої лотереї «ШАНСлото» - 1801. 
Лотерейний білет. Елементи захисту білета від підробки.  Лотерейний білет - документ, що засвідчує згідно з цими умовами, право на участь у лотереї і використовується для оформлення договірних відносин між Оператором лотереї та її Учасником і здійснення Учасником оплати участі в лотереї. Лотерейний білет є захищеною від підробок поліграфічною продукцією, який має поле з індивідуальним номером, і поле з ігровою інформацією. Інформація, яка дозволяє визначити виграшні лотерейні білети, формується випадковим чином на стадії їх виготовлення, тобто до розповсюдження серед Учасників лотереї. Учасник лотереї може безпосередньо придбавши лотерейний білет визначити, чи є його лотерейний білет виграшними чи ні. Лотерейний білет має наступні ступені захисту від підробки: використання спеціалізованого захисного покриття та фарб для захисту поля з ігровою інформацію лотерейного білету (непрозорий захисний шар), що виключають можливість впливу на результат такого розіграшу та визначення результату розіграшу інакшим чином ніж це передбачено цими Умовами; використання спеціального паперу; використання послідовного індивідуального унікального номеру; перевірочного номеру ігрової комбінації; використання додаткових захисних та інформаційних елементів, які виключать можливість фальсифікації білету та результатів розіграшу.
Виготовлення та випуск лотерейних білетів здійснюється поступово, партіями, по мірі необхідності, для розповсюдження їх серед учасників лотерей. 
Зображення макетів лотерейних білетів наведено в Додатку № 2 до цих Умов. 
Вартість одного білета лотереї. Вартість одного білету Державної миттєвої лотереї «ШАНСлото» Серії 1801 – 5 (п’ять) гривень.
Порядок проведення лотереї та визначення переможців.
Учасник лотереї може безпосередньо придбавши лотерейний білет визначити, чи є його лотерейний білет виграшними чи ні. Придбавши лотерейний білет, гравцю потрібно стерти захисний шар з ігрового поля білета. Під захисним шаром він одразу побачить суму свого грошового  виграшу або факт його відсутності. Розповсюдження Державної миттєвої лотереї "ШАНСлото" може здійснюватися з використанням програмно – апаратних комплексів (терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів), на підставі окремо укладених угод розповсюджувачами з їх власниками. Термінал прийому платежів за послуги, платіжний термінал - апаратно-програмний комплекс, що забезпечує в режимі самообслуговування прийом платежів від фізичних осіб за використання послуг тощо.
Учасники лотереї за допомогою сервісу терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів має можливість придбати лотерейні білети за готівковим розрахунком та дізнатися результат розіграшу цих білетів.
Розповсюдження Державної миттєвої лотереї "ШАНСлото" з використанням терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів, здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та Бази даних результатів розіграшів лотерейних білетів, які розташовані на електронному сервері Оператора. База даних результатів розіграшів лотерейних білетів є конфіденційними електронними даними, які захищені від доступу, впливу, зміни, пошкодження чи підробки багаторівневими електронними та фізичними засобами. Створення Бази даних результатів розіграшів лотерейних білетів та даних щодо їх прихованої ігрової комбінації, яка має випадковий характер (закладення числових значень ігрового полю засобу) здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, яке забезпечує розподілення можливих результатів розіграшів, виграшів (призів) випадковим чином, програмний захист від процедур та алгоритмів, які дозволяють визначити, змінити або вплинути на результат розіграшу.
До придбання лотерейного білету через мережу терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів кожен учасник за допомогою сервісів терміналів має можливість ознайомитьсь з Умовами випуску та проведення лотереї, обов'язково підтверджує добровільність участі в лотереї та досягнення ним 18-ти річного віку.
Учасник на екрані терміналу прийому платежів за послуги, платіжного терміналу обирає лотерею, у розіграші якої він має бажання взяти участь, номінал лотерейного білету та здійснює сплату коштів в розмірі його вартості за готівковим розрахунком. 
Одночасно з прийняттям грошових коштів учасника на екрані терміналу з'являється мультиплікаційна візуалізація лотерейного білета. Учасник, використовуючи функції управління терміналу, здійснює виявлення та вибір прихованої ігрової комбінації мультиплікаційної візуалізації лотерейного білета. Програмне забезпечення автоматично здійснює підрахунок суми виграшу (призу) та на екрані терміналу з'являється повідомлення щодо результатів розіграшу лотерейного білету - суми виграшу (призу) або факту його відсутності. При цьому термінал здійснює роздрукування та видачу учаснику паперового чеку з наступною інформацією: найменування лотереї, серія, номер лотерейного білета, вартість лотерейного білету, результат розіграшу, інформацію щодо можливої сплати виграшу (його погашення) у спосіб інший ніж готівковий розрахунок, унікальний номер ігрової комбінації, унікальний номер транзакції, дата та час її проведення, номер терміналу, місце його розташування та власника терміналу тощо.
Унікальний номер транзакції -  група логічно об'єднаних послідовних операцій по роботі з даними щодо розрахункових операцій та розіграшів білетів.
У разі відсутності паперу в терміналі на його екрані відображається відповідне повідомлення та учасник має право відмовитися від придбання білету на такому терміналі, в іншому випадку за результатом розіграшу учаснику повідомляється вся вищезазначена інформація, яку він має скопіювати та зберегти самостійно.   
Учасник несе самостійну та персональну відповідальність щодо нерозголошення цих даних та забезпечення відсутності доступу до них з боку третіх осіб до моменту отримання ним виграшу (призу) з метою унеможливлення отримання виграшу (призу) іншою особою. 
Підставою для отримання виграшу є наявність в особи чеку роздрукованого терміналом із зазначеною сумою непогашеного виграшу або вищезазначених даних, за якими виграш (приз) не було ще отримано іншою особою. Учасник не має право на отримання виграшу (призу), якщо інформація щодо належного виграшу (призу) за цим лотерейним білетом не відповідає дійсності.
Лотерейні білети, придбання яких здійснено учасниками шляхом сплати участі в лотерею через термінали прийому платежів за послуги, платіжні термінали, зберігаються Оператором, протягом строку, встановленого Умовами проведення лотереї, для звернення учасників для сплати виграшів. У вказаний строк кожен учасник має право перевірити відповідність результатів розіграшів лотерейних білетів, які повідомлені йому після проведення розіграшу, отримавши відповідні лотерейні білети. Виграшні лотерейні білети, за якими учасникам були сплачені суми  виграшів, можуть бути лише пред’явлені учасникам. Зберігання виграшних лотерейних білетів здійснюється Оператором відповідно до вимог чинного законодавства України. Грошові виграші (призи) виплачуються учасникам лотереї розповсюджувачами або Оператором державних лотерей виключно у національній валюті України
У разі виграшу учасника в розмірі до 100,00 грн. включно, останній має можливість самостійно на екрані терміналу обрати спосіб отримання виграшу - готівкою за місцем знаходження Оператора або його найближчої філії; безготівковим розрахунком за вказаними ним реквізитами українського банку за рахунок виграшу учасника. Оператор або розповсюджувач, у разі його залучення, за дорученням учасника лотереї, шляхом вибору відповідної функції на сайті, може перерахувати належну учаснику суму виграшу у розмірі до 100,00 грн. включно на поповнення вказаного ним номеру мобільного оператора України. Виплата виграшу у розмірі 100 000, 00 грн. здійснюється виключно Оператором за його місцем знаходження після експертизи білету та перевірки інформації щодо дійсності інформації відносно належного його розіграшу.
У разі якщо виграш (приз), виходячи з його розміру, підлягає оподаткуванню чи обов'язковому фінансовому моніторингу, виплата такого виграшу (призу) учаснику можливо лише після звернення ним до Оператора особисто з пред'явленням необхідних документів. Електронний сервер, з використанням якого здійснюється розповсюдження лотереї через мережу Інтернет, належить Оператору державних лотерей на правах власності або використовується на правах оренди та розташовується виключно у межах митної території  України. Учасник не має право на отримання виграшу (призу), якщо інформація щодо належного виграшу (призу) за цим лотерейним білетом не відповідає дійсності.
Опис електронного обладнання, за допомогою якого розповсюджуються лотерейні білети. 
Опис пристрою терміналу прийому платежів за послуги, платіжного  терміналу:  
1. Корпус терміналу в зборі з периферією; 
2. Блок живлення; 
3. Блок логіки;
4. Джерело безперебійного живлення;
5. Екран (монітор);
6. Кнопки клавіатури або інші пристрої які їх замінюють;
7. Принтер; 
8. Електронні та механічні замки (опціонально); 
10. Ліхтарі стану (опціонально);                                
11. Динаміки (опціонально);
12. Купюроприймач;
13. Обладнання та засоби зв’язку з мережею Інтернет;
14. Комунікаційні пристрої.
Опис пристрою електронного серверу.
Серверне обладнання (два сервери) являє собою апаратну частину (не нижче): Intel Atom 230/2 ГБ/160 ГБ / Ethernet 100 з програмною частиною серверів (складається з системного та прикладного програмного забезпечення).
Граничний термін реалізації лотерейних білетів. Граничний термін реалізації лотерейних білетів – не пізніше дати закінчення проведення лотереї, яка визначається наказом оператора.
Граничний термін звернення з виграшними білетами лотереї та виплати  грошових виграшів, залишковий фонд лотереї. 
Граничний термін звернення до ПрАТ «Патріот» з виграшними білетами лотереї – 30 календарних днів з дати припинення проведення лотереї.
Граничний термін оплати виграшних лотерейних білетів – 45 календарних днів з дати звернення учасника до ПрАТ «Патріот».
У разі якщо учасник не завертається за належним йому виграшем протягом встановленого граничного терміну звернення до ПрАТ «Патріот» з виграшними білетами лотереї, сума такого виграшу (призу), спрямовується до залишкового фонду лотереї. 
У разі якщо протягом 45 календарних днів з дня придбання Учасником  лотерейного білету, останній не пред’являє вимоги щодо сплати виграшу (призу), сума виграшу (призу) спрямовується до залишкового фонду лотереї.
Порядок та напрями використання залишкового фонду лотереї визначаються чинним законодавством України.
Вимоги щодо надання документів, які посвідчують особу, або щодо підписання учасником фінансових або інших документів допускаються у випадках, встановлених законодавством України.
Права та обов’язки гравців та ПрАТ «Патріот».
Гравці   мають наступні права  та обов’язки:

 • гравці лотереї мають право на вільне придбання лотерейних білетів у осіб, що їх розповсюджують та отримання інформації  про умови і порядок проведення лотереї;
 • на належний рівень культури обслуговування в процесі участі у розіграші;
 • гравець, що придбав лотерейний білет, який став виграшним, має право на одержання  зазначеного у білеті розміру виграшу, в порядку, визначеному цими Умовами;
 • гравець зобовязаний дотримуватись цих Умов проведення лотереї;
 • у випадку порушення прав гравця,  як особи,  що приймає участь у лотереї,  він має право звернутися безпосередньо до ПрАТ «Патріот» з вимогою про усунення порушень, або до  суду стосовно захисту своїх прав.

ПрАТ  «Патріот» має наступні  права  та обов’язки:

 • ПрАТ «Патріот» зобов’язано забезпечити розповсюдження Державної миттєвої лотереї «ШАНСлото» при суворому дотриманні принципу добровільності;
 • проводити навчання співробітників ПрАТ «Патріот» та розповсюджувачів лотереї щодо дотримання положень діючого законодавства про лотереї, цих Умов та контролювати додержання ними вказаних нормативних актів при виконанні своїх обов’язків;
 • своєчасно оплачувати виграші;
 • надавати звітність передбачену законодавством України до органів виконавчої влади України.

Відповідальність за впуск та проведення лотереї несе ПрАТ «Патріот». Згідно чинного законодавства України ПрАТ «Патріот» не несе відповідальність у разі порушення норм чинного законодавства України розповсюджувачем лотереї .
Порядок розгляду претензій гравців. Претензії гравців розглядаються в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 19.03.97 «Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян» та Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції про діловодство по зверненням громадян до органів державної влади та місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації ».

Умови лотереї «АЗАРТ»

Виписка
З Умов випуску та проведення
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ»
Приватного акціонерного товариства «Патріот»
Назва лотереї:
Державна миттєва лотерея «АЗАРТ»  (далі по тексту – «Лотерея»).
Вид лотереї.
Миттєва.
Оператор лотереї, його юридичні реквізити.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Патріот», скорочено ПрАТ «Патріот» (далі по тексту – «Оператор лотереї»). Ідентифікаційний код: 23726159. Зареєстроване 11 лютого 1997 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, свідоцтво  серія А01 № 769919. Адреса юридична: м. Київ, вул. Струтинського, 8.
Мета проведення лотереї.
Здійснення ПрАТ «Патріот» власної господарської діяльності з метою отримання прибутку та збільшення надходжень до Державного бюджету України шляхом здійснення відрахувань до Державного бюджету України податків та зборів в розмірі, який встановлений чинним законодавством України.
Порядок випуску та проведення лотереї, сфера розповсюдження.
Лотерея проводиться згідно з Ліцензією Міністерства фінансів України.
Лотерея проводиться на території України.
Лотерея може проводитись повністю або частково через мережу Інтернет.
Розповсюдження білетів лотереї проводиться безпосередньо ПрАТ «Патріот», а також з можливим залученням агентів – юридичних та фізичних осіб – підприємців, на підставі відповідних договорів та при суворому дотриманні принципу добровільності.
Фізичним та юридичним особам, які розповсюджують лотерейні білети виплачується винагорода у розмірі визначеному згідно умов укладених договорів.
Лотерейні білети можуть розповсюджуватись на території України у будь-який спосіб, не заборонений законодавством України, при суворому дотриманні принципу добровільності, особам, які досягли 18-ти річного віку.
Початок випуску лотереї.
01 березня 2010 року
Загальна сума лотереї та її розподіл.
Загальна сума, на яку випущена лотерея, становить 21 010 000 000,00 (двадцять один мільярд та десять мільйонів) гривень, в тому числі на виграші спрямовується 66 (шістдесят шість) % або 13 866 600 000, 00 (тринадцять мільярдів вісімсот шістдесят мільйонів вісімсот та шістсот тисячі) гривень.  Кошти, отримані від проведення Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ», оподатковуються згідно чинного законодавства України.
Кількість випущених білетів та їх нумерація.
Загальна кількість випущених лотерейних білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» –  2 005 000 000  (два мільярда та п’ять мільйонів) штук.
Білети Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ», в залежності від їх вартості та сум  виграшів у кожній серії білетів, розподіляються на 21 (двадцять одну) серію, з нумерацією від 01 до 20 та окремої серії AZ (001-005). Білети мають послідовну нумерацію.
Загальна кількість випущених лотерейних білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серій від 01 до 20 - 2 000 000 000  (два мільярда) штук.  
Номера білетів з нумерацією серій від 01 до 20 складається з дванадцяти  цифр:  00 – код лотереї, 00-номер серії, 00000 – номер білета, 0000 – номер пачки.
Кожний білет має індивідуальний порядковий номер.
Код випущених лотерейних білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» - 22.
Загальна кількість випущених лотерейних білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії AZ (001- 005) 5 000 000 (п’ять мільйонів) штук. 
Номера білетів з нумерацією серії білетів AZ 001 складається з літер AZ  та одинадцяти цифр: 000 – код серії лотереї, 000- номер пачки, 00000 – номер білета.
Всього 5 (п’ять) серій по 1 000 000 (одному мільйону ) білетів кожна.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 01.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 01 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.
Вартість одного лотерейного білету серії 01 – 1 (одна) гривня.
Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 01 - 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.
Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 02.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 02 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.
Вартість одного лотерейного білету серії 02 – 2 (дві) гривні.
Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 02 - 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень.
Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 03.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 03 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.
Вартість одного лотерейного білету серії 03 – 3 (три) гривні.
Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 03 - 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.
Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 04.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 04 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.
Вартість одного лотерейного білету серії 04 – 4 (чотири) гривні.
Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 04 - 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень.
Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 05.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 05 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.
Вартість одного лотерейного білету серії 05 – 5 (п’ять) гривень.
Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 05 - 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень.
Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 06.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 06 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.
Вартість одного лотерейного білету серії 06 – 6 (шість) гривень.
Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 06 - 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень.
Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 07.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 07 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.
Вартість одного лотерейного білету серії 07 – 7 (сім) гривень.
Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 07 - 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.
Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 08.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 08 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.
Вартість одного лотерейного білету серії 08 – 8 (вісім) гривень.
Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 08 - 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.
Кожен білет має індивідуальний порядковий номер
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 09.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 09 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук. Вартість одного лотерейного білету серії 09 – 9 (дев’ять) гривень.
Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 09 - 900 000 000 (дев’ятсот  мільйонів) гривень.
Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 10.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 10 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук. Вартість одного лотерейного білету серії 10 – 10 (десять) гривень. Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 10 – 1 000 000 000 (один мільярд) гривень. Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 11.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 11 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук. Вартість одного лотерейного білету серії 11 – 11 (одинадцять) гривень.
Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 11 – 1 100 000 000 (один мільярд сто мільйонів) гривень. Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 12.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 12 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.
Вартість одного лотерейного білету серії 12 – 12 (дванадцять) гривень.
Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 12 – 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) гривень. Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 13.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 13 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.
Вартість одного лотерейного білету серії 13 – 13 (тринадцять) гривень.
Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 13 – 1 300 000 000 (один мільярд триста мільйонів) гривень. Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 14.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 14 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.
Вартість одного лотерейного білету серії 14 – 14 (чотирнадцять) гривень.
Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 14 – 1 400 000 000 (один мільярд чотириста мільйонів) гривень. Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 15.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 15 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.
Вартість одного лотерейного білету серії 15 – 15 (п’ятнадцять) гривень.
Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 15 – 1 500 000 000 (один мільярд п’ятсот мільйонів) гривень. Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 16.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 16 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.
Вартість одного лотерейного білету серії 16 – 16 (шістнадцять) гривень.
Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 16 – 1 600 000 000 (один мільярд шістсот мільйонів) гривень. Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 17.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 17 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.
Вартість одного лотерейного білету серії 17 – 17 (сімнадцять) гривень.
Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 17 – 1 700 000 000 (один мільярд сімсот мільйонів) гривень. Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 18.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 18 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.
Вартість одного лотерейного білету серії 18 – 18 (вісімнадцять) гривень.
Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 18 – 1 800 000 000 (один мільярд вісімсот мільйонів) гривень. Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 19.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 19 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук. Вартість одного лотерейного білету серії 19 – 19 (дев’ятнадцять) гривень. Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 19 – 1 900 000 000 (один мільярд дев’ятсот мільйонів) гривень. Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії 20.
Кількість випущених лотерейних білетів серії 20 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.
Вартість одного лотерейного білету серії 20 – 20 (двадцять) гривень.
Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 20 – 2 000 000 000 (два мільярда) гривень.
Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серії AZ (001-005).
Кількість випущених лотерейних білетів серії AZ (001-005) – 5 000 000 (п’ять мільйонів) штук.
Вартість одного лотерейного білету серії AZ (001-005) – 2 (дві) гривні.
Загальна сума випущених лотерейних білетів серії AZ (001-005) – 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень.
Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.
Лотерейний білет. Елементи захисту білета від підробки.
Лотерейний білет - документ, що засвідчує згідно з цими умовами, право на участь у лотереї і використовується для оформлення договірних відносин між Оператором лотереї та її Учасником і здійснення Учасником оплати участі в лотереї. Лотерейний білет є захищеною від підробок поліграфічною продукцією, який має індивідуальний порядковий номер і поле з ігровою інформацією. Інформація, яка дозволяє визначити виграшні лотерейні білети, формується випадковим чином на стадії їх виготовлення, тобто до розповсюдження серед Учасників лотереї. Учасник лотереї може безпосередньо придбавши лотерейний білет визначити, чи є його лотерейний білет виграшними чи ні. Лотерейний білет має наступні ступені захисту від підробки: використання спеціального паперу, поєднування трьох засобів друку (офсетний, трафаретний, цифровий); лініатура друку,  послідовна нумерація; секретний штрих-код; захисний інформаційний елемент; захисне тонувальне  покриття; непрозорий захисний шар; додатковий захисний елемент. Виготовлення та випуск лотерейних білетів здійснюється поступово, партіями, по мірі необхідності, для розповсюдження їх серед учасників лотерей. Зображення макетів лотерейних білетів наведено в Додатку № 1 до цих Умов.
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами.
Загальна кількість виграшів в Державній миттєвій лотереї «АЗАРТ» складає 66 (шістдесят шість) % або 13 866 600 000, 00 (тринадцять мільярдів вісімсот шістдесят мільйонів вісімсот та шістсот тисячі) гривень. Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами у межах кожної серії викладено в Додатку №2 до цих Умов.
Порядок проведення лотереї та визначення переможців.
Учасник лотереї може безпосередньо придбавши лотерейний білет визначити, чи є його лотерейний білет виграшними чи ні. Учаснику лотереї потрібно стерти захисний шар з ігрового поля білета, під захисним шаром він одразу побачить суму свого грошового  виграшу або його відсутність.
Виграшними вважаються лише білети лотереї, розіграш яких не порушує принцип рівності умов участі в лотереї, що передбачає рівність шансів на виграш призу в лотерею у учасників, які зробили однакові ставки та принцип обов'язкового застосування механізму розігрування призів на умовах випадковості, незалежно від волі Оператора лотерей, учасників або інших осіб. Лотерейні білети вважаються безвиграшними у разі допущення не з вини Оператора лотереї порушень розподілу призового фонду лотереї та/або порушень достовірності інформації нанесеної на полі із змінною гральною комбінацією під час їх виготовлення.

Розповсюдження Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» може повністю або частково здійснюватися через мережу Інтернет та з використанням програмно – апаратних комплексів (терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів), на підставі окремо укладених угод з їх власниками. Термінал прийому платежів за послуги, платіжний термінал - апаратно-програмний комплекс, що забезпечує в режимі самообслуговування прийом платежів від фізичних осіб за використання послуг тощо. Учасники лотереї за допомогою сервісу веб-сайту та терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів має можливість придбати лотерейні білети за безготівковим розрахунком та дізнатися результат розіграшу цих білетів.

Розповсюдження Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» через мережу Інтернет та з використанням терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та Бази даних результатів розіграшів лотерейних білетів, які розташовані на електронному сервері Оператора лотереї. База даних результатів розіграшів лотерейних білетів є конфіденційними електронними даними, які захищені від доступу, впливу, зміни, пошкодження чи підробки багаторівневими електронними та фізичними засобами. База даних результатів розіграшів лотерейних білетів та даних щодо їх прихованої ігрової інформації має програмний захист від несанкціонованих процедур та алгоритмів, які дозволяють визначити, змінити або вплинути на результат розіграшу. До придбання лотерейного білету через мережу Інтернет та мережу терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів, кожен Учасник за допомогою сервісу веб-сайту та терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів має можливість ознайомитись з Умовами випуску та проведення лотереї, обов'язково підтверджує добровільність участі в лотереї та досягнення ним 18-ти річного віку.
Учасник за допомогою сервісу веб-сайту та терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів обирає лотерею, у розіграші якої він має бажання взяти участь, номінал лотерейного білету та здійснює сплату коштів в розмірі його вартості. Одночасно з прийняттям грошових коштів Учасника за допомогою сервісу веб-сайту та терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів, останньому відображається мультиплікаційна візуалізація лотерейного білета. До початку розіграшу придбаного Учасником лотерейного білету за допомогою сервісу веб-сайту, останній може зберегти на власному обладнанні інформацію в архівованому файлі у захищеному вигляді щодо розіграшу придбаного лотерейного білету. Після завершення розіграшу білету, Учаснику повідомляється унікальний код ігрового архіву, ввівши який Учасник зможе перевірити відповідність відомостей щодо придбаного лотерейного білету та його ігрових комбінацій. Учасник, використовуючи сервіс веб-сайту та терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів, здійснює виявлення ігрової інформації мультиплікаційної візуалізації лотерейного білета. Програмне забезпечення відображає суму виграшу (призу) та відображає повідомлення щодо результатів розіграшу лотерейного білету - суми виграшу (призу) або факту його відсутності. При цьому, Учаснику повідомляється наступна інформація з метою самостійного її збереження або роздрукування Учасником: найменування оператора, найменування лотереї, серія, номер лотерейного білета, вартість лотерейного білету, результат розіграшу, інформацію щодо виплати виграшу (його погашення), унікальний код ігрового архіву, унікальний номер ігрової комбінації, унікальний код виграшної транзакції (у разі якщо Учаснику для отримання виграшу необхідно звернутися безпосередньо до Оператора лотереї), дата та час її проведення, ПІБ Учасника тощо. У разі відсутності паперу в терміналі на його екрані відображається відповідне повідомлення та учасник має право відмовитися від придбання білету на такому терміналі, в іншому випадку за результатом розіграшу учаснику повідомляється вся вищезазначена інформація, яку він має скопіювати та зберегти самостійно. Унікальний код виграшної транзакції використовується з метою забезпечення безпеки даних та надсилається Учаснику лотереї на зазначений ним номер мобільного оператора України. Учасник несе самостійну та персональну відповідальність щодо нерозголошення цих даних та забезпечення відсутності доступу до них з боку третіх осіб до моменту отримання ним виграшу (призу) та/ або перевірки цих даних з метою унеможливлення отримання виграшу (призу) іншою особою. У разі якщо Учаснику для отримання виграшу необхідно звернутися безпосередньо до Оператора лотереї, підставою для отримання виграшу є наявність в особи інформації щодо унікального коду виграшної транзакції, за якими виграш (приз) не було ще отримано іншою особою. Учасник не має право на отримання виграшу (призу), якщо інформація щодо належного виграшу (призу) за цим лотерейним білетом не відповідає дійсності або виграш було вже отримано іншою особою з пред’явленням унікального коду виграшної транзакції. Лотерейні білети, придбання яких здійснено Учасниками шляхом сплати участі в лотерею через мережу Інтернет та терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів, зберігаються Оператором, протягом строку, встановленого Умовами проведення лотереї, для звернення Учасників для сплати виграшів. У вказаний строк кожен Учасник має право перевірити відповідність результатів розіграшів лотерейних білетів, які повідомлені йому після проведення розіграшу, отримавши відповідні лотерейні білети. Виграшні лотерейні білети, за якими Учасникам були сплачені суми виграшів, можуть бути пред’явлені лише Учасникам. Зберігання виграшних лотерейних білетів здійснюється Оператором відповідно до вимог чинного законодавства України. Грошові виграші (призи) виплачуються Учасникам лотереї розповсюджувачами або Оператором державних лотерей виключно у національній валюті України. У разі виграшу Учасника в розмірі меншому ніж 30 000, 00 грн., його виплата здійснюється Учаснику лотереї в безготівковій формі на банківський рахунок останнього, з якого Учасник здійснив сплату за участь у лотереї. Виплата виграшу у розмірі більшому ніж 30 000, 00 грн. здійснюється на вибір Учасника лотереї у готівковій або безготівковій формі, після ідентифікації Учасника згідно вимог чинного законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та після перевірки інформації щодо дійсності інформації відносно належного його розіграшу. Виплата такого виграшу  Учаснику можливо лише після звернення ним до Оператора особисто з пред'явленням необхідних документів. Оператор або розповсюджувач, у разі його залучення, за дорученням учасника лотереї, шляхом вибору відповідної функції на сайті, може перерахувати належну учаснику суму виграшу у розмірі до 100,00 грн. включно на поповнення вказаного ним номеру мобільного оператора України. Учасник лотереї на власний розсуд має право використати суму виграшу для придбання нових лотерейних білетів. Електронний сервер, з використанням якого здійснюється розповсюдження лотереї через мережу Інтернет, належить Оператору державних лотерей на правах власності або використовується на правах оренди та розташовується виключно у межах митної території  України. Сервіс веб-сайту може дозволяти використовувати на розсуд учасника лотереї одну або декілька альтернативних  розважальних мультиплікаційних візуалізацій розіграшу лотерейного білету, які не випливають на результат розіграшу лотерейного білету, не є окремими гральними процесами випадкового характеру, а дозволяють лише урізноманітнити передбачений умовами лотерей порядок розіграшу лотереї, застосовуючи альтернативні зображення передбачених цими умовами ігрових комбінацій лотереї та відображення результату розіграшу. Учасник не має право на отримання виграшу (призу), якщо інформація щодо належного виграшу (призу) за цим лотерейним білетом не відповідає дійсності.
Опис електронного обладнання, за допомогою якого розповсюджуються лотерейні білети.
Опис пристрою терміналу прийому платежів за послуги, платіжного  терміналу:  Корпус терміналу в зборі з периферією; Блок живлення; Блок логіки; Джерело безперебійного живлення;
Екран (монітор); Кнопки клавіатури або інші пристрої які їх замінюють; Принтер; Електронні та механічні замки (опціонально); Ліхтарі стану (опціонально); Динаміки (опціонально); Купюроприймач; Обладнання та засоби зв’язку з мережею Інтернет; Комунікаційні пристрої.
Опис пристрою електронного серверу.
Серверне обладнання (два сервери) являє собою апаратну частину (не нижче): Intel Atom 230/2 ГБ/160 ГБ / Ethernet 100 з програмною частиною серверів (складається з системного та прикладного програмного забезпечення).
Граничний термін реалізації лотерейних білетів.
Граничний термін реалізації лотерейних білетів – не пізніше дати закінчення проведення лотереї, яка визначається наказом оператора.
Граничний термін звернення з виграшними білетами лотереї та виплати  грошових виграшів, залишковий фонд лотереї.
Граничний термін звернення до ПрАТ «Патріот» для отримання виграшу лотереї – 30 календарних днів з дати припинення проведення лотереї.
У разі якщо протягом 30 календарних днів з дня придбання Учасником  лотерейного білету після припинення проведення лотереї, останній не пред’являє вимоги щодо сплати виграшу (призу), сума виграшу (призу) спрямовується до залишкового фонду лотереї. Порядок та напрями використання залишкового фонду лотереї визначаються чинним законодавством України. Граничний термін оплати виграшних лотерейних білетів та перевірки цієї інформації бажаючими Учасниками – 45 (сорок п’ять) календарних днів з дати звернення Учасника до ПрАТ «Патріот». Граничний термін оплати виграшних лотерейних білетів та перевірки цієї інформації бажаючими Учасниками, у випадку якщо сума виграшу дорівнює чи перевищує суму  100 000, 00 (сто тисяч) грн. – 6 (шість) місяців з дати звернення Учасника до ПрАТ «Патріот». Вимоги щодо надання документів, які посвідчують особу, або щодо підписання учасником фінансових або інших документів допускаються у випадках, встановлених законодавством України. Виплата виграшів здійснюється з у триманням передбачених чинним законодавством України обов’язкових податків та зборів.
Права та обов’язки учасників лотереї та ПрАТ «Патріот».
Учасники мають наступні права  та обов’язки:
Учасники лотереї мають право на вільне придбання лотерейних білетів у осіб, що їх розповсюджують та отримання інформації  про умови і порядок проведення лотереї;
Учасники лотереї мають право на належний рівень культури обслуговування в процесі участі у розіграші;
Учасник лотереї, що придбав виграшний лотерейний білет, має право на одержання  зазначеного у білеті розміру виграшу, в порядку, визначеному цими Умовами;
Учасник лотереї зобовязаний дотримуватись цих Умов проведення лотереї;
у випадку порушення прав учасника лотереї,  останній має право звернутися безпосередньо до ПрАТ «Патріот» з вимогою про усунення порушень, або до  суду стосовно захисту своїх прав.
ПрАТ  «Патріот» має наступні  права  та обов’язки:
ПрАТ «Патріот» зобов’язано забезпечити розповсюдження Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» при суворому дотриманні принципу добровільності;
проводити навчання співробітників ПрАТ «Патріот» та розповсюджувачів лотереї щодо дотримання положень діючого законодавства про лотереї, цих Умов та контролювати додержання ними вказаних нормативних актів при виконанні своїх обов’язків;
своєчасно оплачувати виграші;
надавати звітність передбачену законодавством України до органів виконавчої влади України.
Відповідальність за впуск та проведення лотереї несе ПрАТ «Патріот». Згідно чинного законодавства України ПрАТ «Патріот» не несе відповідальність у разі порушення норм чинного законодавства України розповсюджувачем лотереї .
Порядок розгляду претензій учасників лотереї.
Претензії учасників лотереї розглядаються в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян» та чинним законодавством України.
Прикінцеві положення.
Ці умови набирають чинності з моменту їх опублікування (оприлюднення).
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ»

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія AZ (001-005)
На кожну серію в 1 000 000 (один мільйон) білетів припадають такі виграші: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 400.
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 01
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 0,50, 2,00, 5,00, 50,00, 500,00, 200 000,00.
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 02
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 1,00, 4,00, 10,00, 100,00, 1 000,00, 400 000,00 
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 03
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 1,50, 6,00, 15,00, 150,00, 1 500,00, 600 000,00 
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 04
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 2,00, 8,00, 20,00, 200,00, 2 000,00, 800 000,00 
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 05
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 2,50, 10,00, 25,00, 250,00, 2 500,00, 1 000 000,00 
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 06
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 3,00, 12,00, 30,00, 300,00, 3 000,00, 1 200 000,00 
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 07
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 3,50, 14,00, 35,00, 350,00, 3 500,00, 1 400 000,00 
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 08
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 4,00, 16,00, 40,00, 400,00, 4 000,00, 1 600 000,00 
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 09
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 4,50, 18,00, 45,00, 450,00, 4 500,00, 1 800 000,00 
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 10
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 5,00, 20,00, 50,00, 500,00, 5 000,00, 2 000 000,00 
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 11
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 5,50, 22,00, 55,00, 550,00, 5 500,00, 2 200 000,00 
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 12
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 6,00, 24,00, 60,00, 600,00, 6 000,00, 2 400 000,00 
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 13
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 6,50, 26,00, 65,00, 650,00, 6 500,00, 2 600 000,00 
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 14
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 7,00, 28,00, 70,00, 700,00, 7 000,00, 2 800 000,00 
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 15
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 7,50, 30,00, 75,00, 750,00, 7 500,00, 3 000 000,00 
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 16
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 8,00, 32,00, 80,00, 800,00, 8 000,00, 3 200 000,00 
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 17
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 8,50, 34,00, 85,00, 850,00, 8 500,00, 3 400 000,00 
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 18
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 9,00, 36,00, 90,00, 900,00, 9 000,00, 3 600 000,00 
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 19
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 9,50, 38,00, 95,00, 950,00, 9 500,00, 3 800 000,00 
Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами
Державної миттєвої лотереї «АЗАРТ» серія 20
На кожну серію білетів припадають такі виграші: 10,00, 40,00, 100,00, 1 000,00, 10 000,00, 4 000 000,00

Умови лотереї «ФАРТ»

 

                       

 

 

Умови випуску та проведення

Державної миттєвої лотереї

«ФАРТ»

Приватного акціонерного товариства «Патріот»

Назва лотереї:

Державна миттєва лотерея «ФАРТ»  (далі по тексту – «Лотерея»).

Вид лотереї.

Миттєва.

Оператор лотереї, його юридичні реквізити.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Патріот», скорочено ПрАТ «Патріот» (далі по тексту – «Оператор лотереї»).

Ідентифікаційний код: 23726159.

Зареєстроване 11 лютого 1997 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, свідоцтво  серія А01 № 769919.

Адреса юридична: м. Київ, вул. Струтинського, 8.

Мета проведення лотереї.

Здійснення ПрАТ «Патріот» власної господарської діяльності з метою отримання прибутку та збільшення надходжень до Державного бюджету України шляхом здійснення відрахувань до Державного бюджету України податків та зборів в розмірі, який встановлений чинним законодавством України.

Порядок проведення випуску та проведення лотереї та сфера розповсюдження.

Лотерея проводиться згідно з Ліцензією Міністерства фінансів України.

Лотерея проводиться на території України.

Лотерея може проводитись повністю або частково через мережу Інтернет.

Розповсюдження білетів лотереї проводиться безпосередньо ПрАТ «Патріот», а також з можливим залученням агентів – юридичних та фізичних осіб – підприємців, на підставі відповідних договорів та при суворому дотриманні принципу добровільності.

Фізичним та юридичним особам, які розповсюджують лотерейні білети виплачується винагорода у розмірі визначеному згідно умов укладених договорів.

Лотерейні білети можуть розповсюджуватись на території України у будь-який спосіб, не заборонений законодавством України, при суворому дотриманні принципу добровільності, особам, які досягли 18-ти річного віку.

Початок випуску лотереї:

05 липня 2011 року.

Загальна сума лотереї та її розподіл.

Загальна сума, на яку випущена лотерея, становить 21 005 000 000,00 (двадцять один  мільярд та п’ять мільйонів) гривен, в тому числі на виграші спрямовується  13 863 750 000,00  (тринадцять мільярдів, вісімсот шістдесят три мільйона та сімсот п’ятдесят тисяч) гривень.

Загальна сума випущених лотерейних білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії FA (001- 005) 5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень, в тому числі на виграші спрямовується 75 (сімдесят п’ять) % або 3 750 000,00 (три мільйона та сімсот п’ятдесят тисяч) гривень.

Загальна сума випущених лотерейних білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серій 01-20 становить 21 000 000 000,00 (двадцять один мільярд) гривен, в тому числі на виграші спрямовується 66 (шістдесят шість) % або  13 860 000 000,00  (тринадцять мільярдів, вісімсот шістдесят мільйонів) гривень.

Кошти, отримані від проведення Державної миттєвої лотереї «ФАРТ», оподатковуються згідно чинного законодавства України .

Кількість випущених білетів та їх нумерація.

Загальна кількість випущених лотерейних білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» – 2 005 000 000, 00  (два мільярда та п’ять мільйонів) штук.

Білети Державної миттєвої лотереї «ФАРТ», в залежності від їх вартості, розподіляються на 25 (двадцять п’ять) серій, з нумерацією від 01 до 20 та окремих серій FA (001-005).

Білети мають послідовну нумерацію.

 

Загальна кількість випущених лотерейних білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серій від 01 до 20 - 2 000 000 000  (два мільярда) штук.  

Номера білетів з нумерацією серій від 01 до 20 складається з дванадцяти  цифр:  00 – код лотереї, 00-номер серії, 00000 – номер білета, 0000 – номер пачки.

Кожний білет має індивідуальний порядковий номер.

Код випущених лотерейних білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» - 23.

Загальна кількість випущених лотерейних білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії FA (001- 005) 5 000 000 (п’ять мільйонів) штук. 

Номера білетів з нумерацією серії білетів FA (001- 005) складається з літер FA та десяти цифр: 000 – номер серії лотереї, 000- номер пачки, 0000 – номер білета.

Всього 5 (п’ять) серій по 1 000 000 (одному мільйону ) білетів кожна.

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 01.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 01 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 01 – 1 (одна) гривня.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 01 - 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 02.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 02 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 02 – 2 (дві) гривні.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 02 - 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 03.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 03 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 03 – 3 (три) гривні.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 03 - 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 04.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 04 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 04 – 4 (чотири) гривні.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 04 - 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 05.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 05 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 05 – 5 (п’ять) гривень.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 05 - 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 06.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 06 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 06 – 6 (шість) гривень.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 06 - 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 07.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 07 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 07 – 7 (сім) гривень.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 07 - 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 08.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 08 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 08 – 8 (вісім) гривень.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 08 - 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 09.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 09 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 09 – 9 (дев’ять) гривень.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 09 - 900 000 000 (дев’ятсот  мільйонів) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 10.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 10 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 10 – 10 (десять) гривень.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 10 – 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 11.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 11 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 11 – 11 (одинадцять) гривень.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 11 – 1 100 000 000 (один мільярд сто мільйонів) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 12.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 12 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 12 – 12 (дванадцять) гривень.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 12 – 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 13.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 13 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 13 – 13 (тринадцять) гривень.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 13 – 1 300 000 000 (один мільярд триста мільйонів) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

 Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 14.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 14 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 14 – 14 (чотирнадцять) гривень.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 14 – 1 400 000 000 (один мільярд чотириста мільйонів) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 15.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 15 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 15 – 15 (п’ятнадцять) гривень.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 15 – 1 500 000 000 (один мільярд п’ятсот мільйонів) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 16.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 16 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 16 – 16 (шістнадцять) гривень.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 16 – 1 600 000 000 (один мільярд шістсот мільйонів) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 17.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 17 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 17 – 17 (сімнадцять) гривень.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 17 – 1 700 000 000 (один мільярд сімсот мільйонів) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 18.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 18 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 18 – 18 (вісімнадцять) гривень.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 18 – 1 800 000 000 (один мільярд вісімсот мільйонів) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 19.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 19 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 19 – 19 (дев’ятнадцять) гривень.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 19 – 1 900 000 000 (один мільярд дев’ятсот мільйонів) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії 20.

Кількість випущених лотерейних білетів серії 20 – 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії 20 – 20 (двадцять) гривень.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії 20 – 2 000 000 000 (два мільярда) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

Загальна сума та кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серії FA (001-005).

Кількість випущених лотерейних білетів серії FA (001-005) – 5 000 000 (п’ять мільйонів) штук.

Вартість одного лотерейного білету серії FA (001-005) – 1 (одна) гривня.

Загальна сума випущених лотерейних білетів серії FA (001-005) – 5 000 000,00  (п’ять  мільйонів) гривень.

Кожен білет має індивідуальний порядковий номер.

Лотерейний білет. Елементи захисту білета від підробки.

Лотерейний білет - документ, що засвідчує згідно з цими умовами, право на участь у лотереї і використовується для оформлення договірних відносин між Оператором лотереї та її Учасником і здійснення Учасником оплати участі в лотереї.

Лотерейний білет є захищеною від підробок поліграфічною продукцією, який має індивідуальний порядковий номер і поле з ігровою інформацією.

Інформація, яка дозволяє визначити виграшні лотерейні білети, формується випадковим чином на стадії їх виготовлення, тобто до розповсюдження серед Учасників лотереї. Учасник лотереї може безпосередньо придбавши лотерейний білет визначити, чи є його лотерейний білет виграшними чи ні.

Білети мають ступені захисту від підробки: поєднування кількох засобів друку, послідовна унікальна нумерація кожного білету; перевірний код; покриття, що захищає символи змінних даних від несанкціонованого перегляду.

Виготовлення та випуск лотерейних білетів здійснюється поступово, партіями, по мірі необхідності, для розповсюдження їх серед учасників лотерей.

Зображення макетів лотерейних білетів наведено в Додатку № 1 до цих Умов.

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами:

Загальна кількість виграшів в Державній миттєвій лотереї «ФАРТ» дорівнює сумі 13 863 750 000,00  (тринадцять мільярдів, вісімсот шістдесят три мільйона та сімсот п’ятдесят тисяч) гривень.

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами у межах кожної серії викладено в Додатку №2 до цих Умов.

Порядок проведення лотереї та визначення переможців.

Учасник лотереї може безпосередньо придбавши лотерейний білет визначити, чи є його лотерейний білет виграшними чи ні.

Порядок проведення лотереї та визначення переможців лотерейних білетів серії FA (001-005).

Придбавши лотерейний білет, гравцю потрібно стерти захисний шар з ігрового поля білета. Під захисним шаром він одразу побачить суму свого грошового виграшу або дізнається про факт його відсутності.

Порядок проведення лотереї та визначення переможців лотерейних білетів серії 01-20.

Придбавши лотерейний білет, учасник повинен спочатку стерти захисний шар з ігрового поля під написом «ВАШ КОД», розташованого в верхній частині лотерейного білету, де він побачить довільну комбінацію з шістьох цифр, яка може складатися з будь-яких чисел від 1 до 36, кожне з яких не може повторюватися.

У разі якщо у полі під написом «ВАШ КОД» буде зображено не шість, а сім чисел, останнє число вважається додатковим та дорівнюватиме числу 37. В такому випадку Учасник вважається вигравшим окремий грошовий приз у розмірі, який відповідає виграшу шістнадцятої категорії певної серії лотереї.  Цей виграш не виплаває на інші шанси учасника, який продовжує розіграш з урахуванням значень лише перших шістьох чисел комбінації цифр поля під написом «ВАШ КОД».    

Під полем з написом «ВАШ КОД» знаходитися відкрите ігрове поле під написом «ГРАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ», на якому розташовано шість горизонтальних ліній комбінацій із шістьох цифр, кожна з яких може складатися з будь-яких чисел від 1 до 36, при цьому одні й ті самі цифри не можуть повторюватися в одній горизонтальній лінії комбінації цифр.

Учасник повинен порівняти співпадіння цифр комбінації поля під написом «ВАШ КОД», з цифрами кожної з шістьох горизонтальних комбінацій цифр поля під написом «ГРАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ».

 

Учасник одержує право на отримання виграшу певної категорії у межах кожної серії  лотерейних білетів з 01 по 20 серію, якщо:

 • виграшу першої категорії у разі співпадіння двох цифр з комбінації поля під написом «ВАШ КОД» з двома цифрами з будь – якої однієї з шістьох горизонтальних ліній комбінацій цифр поля під написом «ГРАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ»;
 • виграшу другої категорії у разі співпадіння двох цифр з комбінації поля під написом «ВАШ КОД» з двома цифрами з будь – яких двох з шістьох горизонтальних ліній комбінацій цифр поля під написом «ГРАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ»;
 • виграшу третьої категорії у разі співпадіння двох цифр з комбінації поля під написом «ВАШ КОД» з двома цифрами з будь – яких трьох  з шістьох горизонтальних ліній комбінацій цифр поля під написом «ГРАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ»;
 • виграшу четвертої категорії у разі співпадіння трьох цифр з комбінації поля під написом «ВАШ КОД» з трьома цифрами з будь – якої однієї з шістьох горизонтальних ліній комбінацій цифр поля під написом «ГРАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ»;
 • виграшу п’ятої категорії у разі співпадіння трьох цифр з комбінації поля під написом «ВАШ КОД» з трьома цифрами з будь – яких двох з шістьох горизонтальних ліній комбінацій цифр поля під написом «ГРАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ»;
 • виграшу шостої категорії у разі співпадіння трьох цифр з комбінації поля під написом «ВАШ КОД» з трьома цифрами з будь – яких трьох з шістьох горизонтальних ліній комбінацій цифр поля під написом «ГРАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ»;
 • виграшу сьомої категорії у разі співпадіння чотирьох цифр з комбінації поля під написом «ВАШ КОД» з чотирма  цифрами з будь – якої однієї з шістьох горизонтальних ліній комбінацій цифр поля під написом «ГРАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ»;
 • виграшу восьмої категорії у разі співпадіння чотирьох цифр з комбінації поля під написом «ВАШ КОД» з чотирма  цифрами з будь – яких двох з шістьох горизонтальних ліній комбінацій цифр поля під написом «ГРАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ»;
 • виграшу дев’ятої категорії у разі співпадіння чотирьох цифр з комбінації поля під написом «ВАШ КОД» з чотирма  цифрами з будь – яких трьох з шістьох горизонтальних ліній комбінацій цифр поля під написом «ГРАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ»;
 • виграшу десятої категорії у разі співпадіння п’ятьох цифр з комбінації поля під написом «ВАШ КОД» з п’ятьма  цифрами з будь – якої однієї з шістьох горизонтальних ліній комбінацій цифр поля під написом «ГРАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ»;
 • виграшу одинадцятої категорії у разі співпадіння п’ятьох цифр з комбінації поля під написом «ВАШ КОД» з п’ятьма  цифрами з будь – яких двох з шістьох горизонтальних ліній комбінацій цифр поля під написом «ГРАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ»;
 • виграшу дванадцятої категорії у разі співпадіння п’ятьох цифр з комбінації поля під написом «ВАШ КОД» з п’ятьма  цифрами з будь – яких трьох з шістьох горизонтальних ліній комбінацій цифр поля під написом «ГРАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ»;
 • виграшу тринадцятої категорії у разі співпадіння всіх шістьох цифр з комбінації поля під написом «ВАШ КОД» з шістьма цифрами з будь – якої однієї з шістьох горизонтальних ліній комбінацій цифр поля під написом «ГРАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ»;
 • виграшу чотирнадцятої категорії у разі співпадіння всіх шістьох цифр з комбінації поля під написом «ВАШ КОД» з шістьма цифрами з будь – яких двох з шістьох горизонтальних ліній комбінацій цифр поля під написом «ГРАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ»;
 • виграшу п’ятнадцятої категорії у разі співпадіння всіх шістьох цифр з комбінації поля під написом «ВАШ КОД» з шістьма цифрами з будь – яких трьох з шістьох горизонтальних ліній комбінацій цифр поля під написом «ГРАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ»;
 • виграшу шістнадцятої категорії у разі якщо у полі під написом «ВАШ КОД» буде зображено не шість, а сім чисел, останнє число вважається додатковим та дорівнюватиме числу 37. В такому випадку Учасник вважається вигравшим окремий грошовий приз у розмірі, який відповідає виграшу шістнадцятої категорії певної серії лотереї. Цей виграш не виплаває на інші шанси учасника, який продовжує розіграш з урахуванням значень лише перших шістьох чисел комбінації цифр поля під написом «ВАШ КОД».

Сума та кількість виграшів по категоріям для кожної з серії лотерейних білетів наведена в Додатку № 2 до цих Умов.   

 

У разі якщо комбінація хоча б з двох цифр під написом “ВАШ КОД” не співпаде хоча б з двома цифрами з будь – якої однієї з шістьох горизонтальних ліній комбінацій цифр поля під написом «ГРАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ», а також не містить сьому цифру у полі під написом «ВАШ КОД», такий лотерейний білет вважається безвиграшним.

Виграшними вважаються лише білети лотереї, розіграш яких не порушує принцип рівності умов участі в лотереї, що передбачає рівність шансів на виграш призу в лотерею у учасників, які зробили однакові ставки та принцип обов'язкового застосування механізму розігрування призів на умовах випадковості, незалежно від волі Оператора лотерей, учасників або інших осіб.

Лотерейні білети вважаються безвиграшними у разі допущення не з вини Оператора лотереї порушень розподілу призового фонду лотереї та/або порушень достовірності інформації нанесеної на полі із змінною гральною комбінацією під час їх виготовлення.

 

Розповсюдження Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» може повністю або частково здійснюватися через мережу Інтернет та з використанням програмно – апаратних комплексів (терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів), на підставі окремо укладених угод з їх власниками.

Термінал прийому платежів за послуги, платіжний термінал - апаратно-програмний комплекс, що забезпечує в режимі самообслуговування прийом платежів від фізичних осіб за використання послуг тощо.

Учасники лотереї за допомогою сервісу веб-сайту та терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів має можливість придбати лотерейні білети за безготівковим розрахунком та дізнатися результат розіграшу цих білетів.

 

Розповсюдження Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» через мережу Інтернет та з використанням терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та Бази даних результатів розіграшів лотерейних білетів, які розташовані на електронному сервері Оператора лотереї.

База даних результатів розіграшів лотерейних білетів є конфіденційними електронними даними, які захищені від доступу, впливу, зміни, пошкодження чи підробки багаторівневими електронними та фізичними засобами. База даних результатів розіграшів лотерейних білетів та даних щодо їх прихованої ігрової інформації має програмний захист від несанкціонованих процедур та алгоритмів, які дозволяють визначити, змінити або вплинути на результат розіграшу.

До придбання лотерейного білету через мережу Інтернет та мережу терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів, кожен Учасник за допомогою сервісу веб-сайту та терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів має можливість ознайомитись з Умовами випуску та проведення лотереї, обов'язково підтверджує добровільність участі в лотереї та досягнення ним 18-ти річного віку.

Учасник за допомогою сервісу веб-сайту та терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів обирає лотерею, у розіграші якої він має бажання взяти участь, номінал лотерейного білету та здійснює сплату коштів в розмірі його вартості.

Одночасно з прийняттям грошових коштів Учасника за допомогою сервісу веб-сайту та терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів, останньому відображається мультиплікаційна візуалізація лотерейного білета.

До початку розіграшу придбаного Учасником лотерейного білету за допомогою сервісу веб-сайту, останній може зберегти на власному обладнанні інформацію в архівованому файлі у захищеному вигляді щодо розіграшу придбаного лотерейного білету. Після завершення розіграшу білету, Учаснику повідомляється унікальний код ігрового архіву, ввівши який Учасник зможе перевірити відповідність відомостей щодо придбаного лотерейного білету та його ігрових комбінацій.

Учасник, використовуючи сервіс веб-сайту та терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів, здійснює виявлення та співвідношення ігрових комбінацій мультиплікаційної візуалізації лотерейного білета. Програмне забезпечення відображає суму виграшу (призу) та відображає повідомлення щодо результатів розіграшу лотерейного білету - суми виграшу (призу) або факту його відсутності. При цьому, Учаснику повідомляється наступна інформація з метою самостійного її збереження або роздрукування Учасником: найменування оператора, найменування лотереї, серія, номер лотерейного білета, вартість лотерейного білету, результат розіграшу, унікальний код ігрового архіву (у випадку розіграшу з використання сервісу веб-сайту), унікальний номер ігрової комбінації, унікальний код виграшної транзакції (у разі якщо Учаснику для отримання виграшу необхідно звернутися безпосередньо до Оператора лотереї), дата та час проведення транзакції, ПІБ Учасника тощо.

Термінал здійснює роздрукування та видачу учаснику паперового чеку з наступною інформацією: найменування лотереї, серія, номер лотерейного білета, вартість лотерейного білету, результат розіграшу, унікальний номер ігрової комбінації, унікальний код виграшної транзакції (у разі якщо Учаснику для отримання виграшу необхідно звернутися безпосередньо до Оператора лотереї), дата та час проведення транзакції, номер терміналу, місце розташування терміналу та власника терміналу (опціонально) тощо. У разі відсутності паперу в терміналі на його екрані відображається відповідне повідомлення та учасник має право відмовитися від придбання білету на такому терміналі, в іншому випадку за результатом розіграшу учаснику повідомляється вся вищезазначена інформація, яку він має скопіювати та зберегти самостійно.  

Унікальний код виграшної транзакції використовується з метою забезпечення безпеки даних та надсилається Учаснику лотереї на зазначений ним номер мобільного оператора України.

Учасник несе самостійну та персональну відповідальність щодо нерозголошення цих даних та забезпечення відсутності доступу до них з боку третіх осіб до моменту отримання ним виграшу (призу) та/ або перевірки цих даних з метою унеможливлення отримання виграшу (призу) іншою особою.

У разі якщо Учаснику для отримання виграшу необхідно звернутися безпосередньо до Оператора лотереї, підставою для отримання виграшу є наявність в особи інформації щодо унікального коду виграшної транзакції, за якими виграш (приз) не було ще отримано іншою особою. Учасник не має право на отримання виграшу (призу), якщо інформація щодо належного виграшу (призу) за цим лотерейним білетом не відповідає дійсності або виграш було вже отримано іншою особою з пред’явленням унікального коду виграшної транзакції.

Лотерейні білети, придбання яких здійснено Учасниками шляхом сплати участі в лотерею через мережу Інтернет та терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів, зберігаються Оператором, протягом строку, встановленого Умовами проведення лотереї, для звернення Учасників для сплати виграшів.

У вказаний строк кожен Учасник має право перевірити відповідність результатів розіграшів лотерейних білетів, які повідомлені йому після проведення розіграшу, отримавши відповідні лотерейні білети. Виграшні лотерейні білети, за якими Учасникам були сплачені суми виграшів, можуть бути пред’явлені лише Учасникам. Зберігання виграшних лотерейних білетів здійснюється Оператором відповідно до вимог чинного законодавства України.

Грошові виграші (призи) виплачуються Учасникам лотереї розповсюджувачами або Оператором державних лотерей виключно у національній валюті України

У разі виграшу Учасника в розмірі меншому ніж 30 000, 00 грн., його виплата здійснюється Учаснику лотереї в безготівковій формі на банківський рахунок останнього, з якого Учасник здійснив сплату за участь у лотереї.

Виплата виграшу у розмірі більшому ніж 30 000, 00 грн. здійснюється на вибір Учасника лотереї у готівковій або безготівковій формі, після ідентифікації Учасника згідно вимог чинного законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та після перевірки інформації щодо дійсності інформації відносно належного його розіграшу. Виплата такого виграшу  Учаснику можливо лише після звернення ним до Оператора особисто з пред'явленням необхідних документів.     Оператор або розповсюджувач, у разі його залучення, за дорученням учасника лотереї, шляхом вибору відповідної функції на сайті, може перерахувати належну учаснику суму виграшу у розмірі до 100,00 грн. включно на поповнення вказаного ним номеру мобільного оператора України.

Учасник лотереї на власний розсуд має право використати суму виграшу для придбання нових лотерейних білетів.

Електронний сервер, з використанням якого здійснюється розповсюдження лотереї через мережу Інтернет, належить Оператору державних лотерей на правах власності або використовується на правах оренди та розташовується виключно у межах митної території  України.

Сервіс веб-сайту може дозволяти використовувати на розсуд учасника лотереї одну або декілька альтернативних  розважальних мультиплікаційних візуалізацій розіграшу лотерейного білету, які не впливають на результат розіграшу лотерейного білету, не є окремими гральними процесами випадкового характеру, а дозволяють лише урізноманітнити передбачений умовами лотерей порядок розіграшу лотереї, застосовуючи альтернативні зображення передбачених цими умовами ігрових комбінацій лотереї та відображення результату розіграшу.  

Учасник не має право на отримання виграшу (призу), якщо інформація щодо належного виграшу (призу) за цим лотерейним білетом не відповідає дійсності.

Опис електронного обладнання, за допомогою якого розповсюджуються лотерейні білети.

Опис пристрою терміналу прийому платежів за послуги, платіжного  терміналу: 

1. Корпус терміналу в зборі з периферією;

2. Блок живлення;

3. Блок логіки;

4. Джерело безперебійного живлення;

5. Екран (монітор);

6. Кнопки клавіатури або інші пристрої які їх замінюють;

7. Принтер;

8. Електронні та механічні замки (опціонально);

10. Ліхтарі стану (опціонально);       

11. Динаміки (опціонально);

12. Купюроприймач;

13. Обладнання та засоби зв’язку з мережею Інтернет;

14. Комунікаційні пристрої.

Опис пристрою електронного серверу.

Серверне обладнання (два сервери) являє собою апаратну частину (не нижче): Intel Atom 230/2 ГБ/160 ГБ / Ethernet 100 з програмною частиною серверів (складається з системного та прикладного програмного забезпечення).

Граничний термін реалізації лотерейних білетів.Граничний термін реалізації лотерейних білетів – не пізніше дати закінчення проведення лотереї, яка визначається наказом оператора.

Граничний термін звернення з виграшними білетами лотереї та виплати  грошових виграшів, залишковий фонд лотереї.

Граничний термін звернення до ПрАТ «Патріот» для отримання виграшу лотереї у випадку припинення проведення лотереї – 30 календарних днів з дати припинення проведення лотереї.

У разі якщо протягом 30 календарних днів з дня припинення проведення лотереї, Учасник не пред’являє вимоги щодо сплати виграшу (призу), сума виграшу (призу) спрямовується до залишкового фонду лотереї.

Порядок та напрями використання залишкового фонду лотереї визначаються чинним законодавством України.

Граничний термін для перевірки Учасниками відповідності результатів розіграшів лотерейних білетів та їх отримання Учасниками - 45 (сорок п’ять) календарних днів з дати сплати Учасником вартості вказаних білетів.

Граничний термін оплати виграшних лотерейних білетів – 45 (сорок п’ять) календарних днів з дати звернення Учасника до ПрАТ «Патріот».

Граничний термін оплати виграшних лотерейних білетів, у випадку якщо сума виграшу дорівнює чи перевищує суму  100 000, 00 (сто тисяч) грн. – 6 (шість) місяців з дати звернення Учасника до ПрАТ «Патріот».

Граничний термін оплати виграшних лотерейних білетів, у випадку якщо сума виграшу дорівнює чи перевищує суму 1 000 000, (один мільйон) грн. – 12 (дванадцять) місяців з дати звернення Учасника до ПрАТ «Патріот».

Вимоги щодо надання документів, які посвідчують особу, або щодо підписання учасником фінансових або інших документів допускаються у випадках, встановлених законодавством України.Виплата виграшів здійснюється з утриманням передбачених чинним законодавством України обов’язкових податків та зборів.

Права та обов’язки учасників лотереї та ПрАТ «Патріот».

Учасники мають наступні права  та обов’язки:

 • Ø Учасники лотереї мають право на вільне придбання лотерейних білетів у осіб, що їх розповсюджують та отримання інформації  про умови і порядок проведення лотереї;
 • Ø Учасники лотереї мають право на належний рівень культури обслуговування в процесі участі у розіграші;
 • Ø Учасник лотереї, що придбав виграшний лотерейний білет, має право на одержання  зазначеного у білеті розміру виграшу, в порядку, визначеному цими Умовами;
 • Ø Учасник лотереї зобовязаний дотримуватись цих Умов проведення лотереї;
 • Ø у випадку порушення прав учасника лотереї,  останній має право звернутися безпосередньо до ПрАТ «Патріот» з вимогою про усунення порушень, або до  суду стосовно захисту своїх прав.

ПрАТ  «Патріот» має наступні  права  та обов’язки:

 • Ø ПрАТ «Патріот» зобов’язано забезпечити розповсюдження Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» при суворому дотриманні принципу добровільності;
 • Ø проводити навчання співробітників ПрАТ «Патріот» та розповсюджувачів лотереї щодо дотримання положень діючого законодавства про лотереї, цих Умов та контролювати додержання ними вказаних нормативних актів при виконанні своїх обов’язків;
 • Ø своєчасно оплачувати виграші;
 • Ø надавати звітність передбачену законодавством України до органів виконавчої влади України.

Відповідальність за впуск та проведення лотереї несе ПрАТ «Патріот». Згідно чинного законодавства України ПрАТ «Патріот» не несе відповідальність у разі порушення норм чинного законодавства України розповсюджувачем лотереї .

Порядок розгляду претензій учасників лотереї.

Претензії учасників лотереї розглядаються в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян» та чинним законодавством України.

Прикінцеві положення.

Ці умови набирають чинності з моменту їх опублікування (оприлюднення).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ»

 

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія FA (001-005) (грн.)

на кожну з 5 серій в 1 000 000 (один мільйон) білетів припадають такі виграші: 0,1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 500

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 01:

Перша категорія 0,5, Друга категорія           1, Третя категорія 1,5, Четверта категорія 3, П’ята категорія  6, Шоста категорія 9, Сьома категорія 4, Восьма категорія 8, Дев’ята категорія           12, Десята категорія, 5, Одинадцята категорія 10,  Дванадцята категорія    15, Тринадцята категорія 500, Чотирнадцята категорія 1000,  П’ятнадцята категорія 100000, Шістнадцята категорія 7

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 02:

Перша категорія 1, Друга категорія 2, Третя категорія 3,  Четверта категорія 6, П’ята категорія 12, Шоста категорія 18,  Сьома категорія      8, Восьма категорія         16, Дев’ята категорія  24, Десята категорія 10, Одинадцята категорія 20, Дванадцята категорія 30, Тринадцята категорія         1000, Чотирнадцята категорія 2000, П’ятнадцята категорія 200000, Шістнадцята категорія  14

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 03:

Перша категорія 1,5, Друга категорія           3, Третя категорія 4,5, Четверта категорія 9, П’ята категорія 18, Шоста категорія 27, Сьома категорія 12, Восьма категорія  24,  Дев’ята категорія       36, Десята категорія 15, Одинадцята категорія 30, Дванадцята категорія    45, Тринадцята категорія 1500, Чотирнадцята категорія 3000, П’ятнадцята категорія 300000, Шістнадцята категорія  21

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 04:

Перша категорія 2, Друга категорія  4, Третя категорія 6, Четверта категорія 12, П’ята категорія           24, Шоста категорія 36, Сьома категорія 16, Восьма категорія 32, Дев’ята категорія 48, Десята категорія 20, Одинадцята категорія 40, Дванадцята категорія            60, Тринадцята категорія 2000, Чотирнадцята категорія 4000, П’ятнадцята категорія           400000, Шістнадцята категорія 28

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 05:

Перша категорія 2,5, Друга категорія           5, Третя категорія 7,5, Четверта категорія    15, П’ята категорія 30, Шоста категорія        45, Сьома категорія 20, Восьма категорія 40, Дев’ята категорія   60, Десята категорія 25, Одинадцята категорія 50, Дванадцята категорія    75, Тринадцята категорія 2500, Чотирнадцята категорія 5000, П’ятнадцята категорія           500000, Шістнадцята категорія 35

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 06:

Перша категорія 3, Друга категорія  6, Третя категорія 9, Четверта категорія  18, П’ята категорія          36, Шоста категорія 54, Сьома категорія 24, Восьма категорія 48, Дев’ята категорія         72, Десята категорія 30, Одинадцята категорія 60, Дванадцята категорія 90, Тринадцята категорія 3000, Чотирнадцята категорія 6000, П’ятнадцята категорія           600000, Шістнадцята категорія 42

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 07:

 Перша категорія 3,5, Друга категорія          7, Третя категорія 10,5, Четверта категорія  21, П’ята категорія 42, Шоста категорія       63, Сьома категорія            28, Восьма категорія  56, Дев’ята категорія  84, Десята категорія   35, Одинадцята категорія 70, Дванадцята категорія  105, Тринадцята категорія            3500, Чотирнадцята категорія           7000, П’ятнадцята категорія             700000, Шістнадцята категорія 49

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 08:

Перша категорія 4, Друга категорія  8, Третя категорія 12, Четверта категорія 24, П’ята категорія         48, Шоста категорія  72, Сьома категорія 32, Восьма категорія 64, Дев’ята категорія         96, Десята категорія 40, Одинадцята категорія 80, Дванадцята категорія    120,Тринадцята категорія 4000, Чотирнадцята категорія 8000, П’ятнадцята категорія           800000, Шістнадцята категорія 56

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 09:

Перша категорія 4,5, Друга категорія           9, Третя категорія 13,5, Четверта категорія  27, П’ята категорія 54, Шоста категорія       81, Сьома категорія 36, Восьма категорія 72, Дев’ята категорія   108, Десята категорія 45, Одинадцята категорія 90, Дванадцята категорія 135, Тринадцята категорія     4500, Чотирнадцята категорія         9000, П’ятнадцята категорія  900000, Шістнадцята категорія 63

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 10:

Перша категорія 5, Друга категорія  10, Третя категорія 15, Четверта категорія   30, П’ята категорія 60, Шоста категорія        90, Сьома категорія    40, Восьма категорія        80, Дев’ята категорія  120, Десята категорія 50, Одинадцята категорія 100, Дванадцята категорія            150, Тринадцята категорія             5000, Чотирнадцята категорія           10000, П’ятнадцята категорія            1000000, Шістнадцята категорія        70

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 11:

Перша категорія 5,5, Друга категорія           11, Третя категорія 16,5, Четверта категорія            33, П’ята категорія 66, Шоста категорія        99, Сьома категорія         44, Восьма категорія  88, Дев’ята категорія  132, Десята категорія 55, Одинадцята категорія 110, Дванадцята категорія           165, Тринадцята категорія 5500, Чотирнадцята категорія          11000, П’ятнадцята категорія           1100000, Шістнадцята категорія        77

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 12:

Перша категорія 6, Друга категорія  12, Третя категорія 18, Четверта категорія   36, П’ята категорія  72, Шоста категорія 108, Сьома категорія        48, Восьма категорія        96,

Дев’ята категорія 144, Десята категорія 60, Одинадцята категорія 120, Дванадцята категорія      180, Тринадцята категорія     6000, Чотирнадцята категорія         12000, П’ятнадцята категорія           1200000, Шістнадцята категорія 84

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 13:

Перша категорія 6,5, Друга категорія           13, Третя категорія 19,5, Четверта категорія 39, П’ята категорія 78, Шоста категорія  117, Сьома категорія 52, Восьма категорія 104, Дев’ята категорія 156, Десята категорія 65, Одинадцята категорія 130, Дванадцята категорія            195, Тринадцята категорія 6500, Чотирнадцята категорія 13000, П’ятнадцята категорія 1300000

Шістнадцята категорія            91

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 14:

Перша категорія 7, Друга категорія  14, Третя категорія 21, Четверта категорія   42, П’ята категорія 84, Шоста категорія        126, Сьома категорія  56, Восьма категорія        112, Дев’ята категорія            168, Десята категорія 70, Одинадцята категорія  140, Дванадцята категорія           210, Тринадцята категорія         7000, Чотирнадцята категорія           14000, П’ятнадцята категорія           1400000, Шістнадцята категорія        98

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 15:

Перша категорія 7,5, Друга категорія           15, Третя категорія 22,5, Четверта категорія            45, П’ята категорія  90, Шоста категорія 135, Сьома категорія         60, Восьма категорія  120, Дев’ята категорія            180, Десята категорія 75, Одинадцята категорія 150, Дванадцята категорія            225, Тринадцята категорія 7500, Чотирнадцята категорія           15000, П’ятнадцята категорія           1500000, Шістнадцята категорія       105

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 16:

Перша категорія 8, Друга категорія  16, Третя категорія 24, Четверта категорія   48

П’ята категорія 96, Шоста категорія 144, Сьома категорія  64, Восьма категорія  128

Дев’ята категорія 192, Десята категорія 80, Одинадцята категорія  160, Дванадцята категорія     240, Тринадцята категорія 8000, Чотирнадцята категорія            16000, П’ятнадцята категорія            1600000, Шістнадцята категорія 112

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 17:

Перша категорія 8,5, Друга категорія           17, Третя категорія 25,5, Четверта категорія           51, П’ята категорія  102, Шоста категорія 153, Сьома категорія         68, Восьма категорія  136, Дев’ята категорія  204, Десята категорія  85, Одинадцята категорія 170, Дванадцята категорія 255, Тринадцята категорія  8500, Чотирнадцята категорія 17000, П’ятнадцята категорія 1700000,

Шістнадцята категорія  119

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 18:

Перша категорія 9, Друга категорія  18, Третя категорія 27, Четверта категорія   54, П’ята категорія 108, Шоста категорія 162, Сьома категорія       72, Восьма категорія        144

Дев’ята категорія 216, Десята категорія 90, Одинадцята категорія  180

Дванадцята категорія  270, Тринадцята категорія 9000, Чотирнадцята категорія 18000

П’ятнадцята категорія            1800000, Шістнадцята категорія 126

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 19

Перша категорія 9,5, Друга категорія           19, Третя категорія 28,5, Четверта категорія            57, П’ята категорія 114, Шоста категорія 171, Сьома категорія         76, Восьма категорія 152, Дев’ята категорія           228, Десята категорія 95, Одинадцята категорія 190, Дванадцята категорія           285, Тринадцята категорія 9500, Чотирнадцята категорія          19000, П’ятнадцята категорія           1900000, Шістнадцята категорія       133

 

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумами (грн.)

Державної миттєвої лотереї «ФАРТ» серія 20

Перша категорія 10, Друга категорія            20, Третя категорія 30, Четверта категорія   60

П’ята категорія 120, Шоста категорія            180, Сьома категорія  80, Восьма категорія  160, Дев’ята категорія 240, Десята категорія 100, Одинадцята категорія         200, Дванадцята категорія 300, Тринадцята категорія         10000, Чотирнадцята категорія 20000, П’ятнадцята категорія        2000000, Шістнадцята категорія 140

 

Є трафік? Партнерська програма для веб-мастерів та афілейтів

Водоспад грошей!


Дізнайся як!
СКАЧАТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Зворотній зв'язок

Якщо ви маєте питання чи зауваження, скористайтеся формою для відправки повідомлення

 • Повідомлення відправлено! Очікуйте зворотнього зв'язку з нашим оператором.